Hits: 219

อบจ. ฉะเชิงเทรา กำจัดผักตบชวาและวัชพืช คลองสวยน้ำใส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.ฉะเชิงเทรา นำเรือกำจัดผักตบชวา และวัชพืช เข้าดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช บริเวณคลองสัมปะทวน-โพรงอากาศ-ตอกระทุ่ม ระยะทาง 5 กิโลเมตร จากหมู่ที่11 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว ถึงหมู่ที่12 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 29ตุลาคม59 – 30ธันวาคม59 รวม 44วัน
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ อบจ.ฉะเชิงเทรา แสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่จะร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนผู้ใช้น้ำอุปโภคบริโภค ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ตามโครงการคลองสวยน้ำใสด้วย.

Hits: 219