คือสองชื่อที่เรียกขานเมืองนี้ “ฉะเชิงเทรา” เป็นชื่อที่ใช้ในทางราชการ ส่วน “แปดริ้ว”เป็นภาษาท้องถิ่นที่ชาวบ้านใช้เรียกกันมาช้านาน ซึ่งทั้งสองชื่อต่างก็มีเรื่องเล่าขานถึงความเป็นมาอย่างหลากหลายและมีสีสัน

ชื่อ “ฉะเชิงเทรา” มีต้นเค้าหนึ่งมาจากหนังสือชุมนุมพระนิพนธ์ภาคปกิณกะ ภาค 1 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีความพาดพิงถึงเมืองฉะเชิงเทราว่า “…ชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้าง ชื่อเขมรบ้าง เป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้าง อย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมร แปดริ้วเป็นชื่อไทย…” นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางท่านจึงมีความเห็นว่า “ฉะเชิงเทรา” น่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรว่า “สตึงเตรง” หรือ “ฉ่ทรึงเทรา” ซึ่งแปลว่า “คลองลึก” ความเห็นนี้คงอาศัยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ด้วย เพราะเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกง เมื่อครั้งที่ขอมยังมีอำนาจปกครองแผ่นดินไทยอยู่นั้น เมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอำนาจการปกครองของขอมมาก่อน เป็นไปได้ว่าชาวเมืองในสมัยโบราณอาจจะเรียกแม่น้ำบางปะกงว่า “คลองลึก” หรือคลองใหญ่ ตามลักษณะที่มองเห็น และด้วยอิทธิพลเขมรจึงไดเรียกชื่อแม่น้ำเป็นภาษาเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉ่ทรึงเทรา” ครั้งเรียกกันไปนานๆ เสียงก็เพี้ยนกลายเป็น “ฉะเชิงเทรา” เมืองที่อยู่บนฝั่งแม่น้ำก็พลอยได้ชื่อว่า “ฉะเชิงเทรา” ไปด้วย

อย่างไรก็ตาม คนจำนวนมากมักมีความเห็นต่างอกไปว่า ชื่อ “ฉะเชิงเทรา” น่าจะเพี้ยนจาก “แสงเชรา” หรือ “แซงเซา” หรือ “แสงเซา” อันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จไปตีได้ ตามที่พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้มากกว่า เพราะการออกเสียงใกล้เคียงกันมาก ยิ่งเมื่อประกอบความคิดที่ว่า เมืองตั้งขึ้นในตอนต้นกรุงศรีอยุธยา อันเป็นเวลาที่ชื่อเสียงเรียงนามต่างๆ น่าจะเป็นคำไทยหมดแล้ว โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน อย่างนนทบุรี นครไชยศรีและสาครบุรี ซึ่งล้วนแต่มีเชื้อสายไทยอิทธิพลอินเดีย ยิ่งทำให้น่าเชื่อว่าเมืองนี้ไม่ใช่คำเขมร หากแต่เป็นคำไทยที่เพี้ยนมาขากชื่อเมืองในพงศาวดารนี่เอง

ส่วนความเป็นมาของชื่อ “แปดริ้ว” ก็มีเล่าขานกันมาหลายกระแส บ้างก็ว่าที่ได้ชื่อว่าเมืองแปดริ้ว ก็เพราะขนาดอันใหญ่โตของปลาช่อนที่ชุกชุมเมื่อนำมาแล่ จะต้องแล่ถึงแปดริ้ว หรือไม่ก็ว่ามาจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง “พระรถเมรี” เล่าว่ายักษ์ฆ่านางสิบสองแล้วชำแหละศพออกเป็นชิ้น ๆ รวมแปดริ้ว ทิ้งลอยไปตามลำน้ำท่าลาด

สำหรับข้อสันนิษฐานการตั้งเมืองฉะเชิงเทรา ปรากฏครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในฐานะหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวา  ในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.๑๙๙๑-๒๐๓๑) แต่สำหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏชัดเจนในสมัยพระนเรศวรมหาราชที่ใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นที่รวบรวมไพร่พล

เมื่อ พ.ศ.๒๑๓๖ ด้วยชัยภูมิของเมืองที่เหมาะแก่การทำสงครามกองโจร ทำให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองหน้าด่านที่ใช้ป้องกันศัตรู ปกป้องเมืองหลวง จวบจนสู่การปกครองระบบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.๒๔๗๕ และในปี พ.ศ.๒๔๗๖ มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค คำว่าเมืองเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ครองเมือง หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งเป็นปีที่มีการตั้งภาคครั้งสุดท้ายของไทย ฉะเชิงเทราได้รับเลือกเป็นสถานที่ภาคมีเขตความรับผิดชอบ ๘ จังหวัด  ซึ่งนับเป็นบทบาทที่สำคัญทางประวัติศาสตร์การปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา

cURL Error: 7 Failed to connect to graph.facebook.com port 443: Timed out

Please try entering https://graph.facebook.com/v2.8/723681587656745/?access_token=1568389583234881|d76357cd1a2639bcdf4abbe3c3d12d52&fields=picture,name,link& into your URL bar and seeing if the page loads.

Your server cannot communicate with Facebook's servers. This means your server does not support IPv6 or is having issues resolving facebook.com. Please contact your hosting provider.

2 weeks ago

ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับ

🙏🏻 สวัสดีท่านผู้อ่าน ภาษาไทยวันละคำเบาๆ แบบพาสเทลวันนี้ ขอเสนอคำว่า...

✅ “สักการบูชา” แปลว่า การบูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน

❌ มักเขียนผิดว่า “สักการะบูชา” ❌

👍🏻 รู้แล้วนำไปเขียนและใช้กันให้ถูก มาบอกแล้วนะ‼️

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ภาษาไทย ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago

ใครว่างงานไปสมัครงานกันครับ

รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ภายใน🎉งานนัดพบแรงงาน🎉 วันที่ 23 สิงหาคม 2562
ณ ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย....สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
#งานดีดีรออยู่นะค่ะ #โอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยบ่อย #หางานแปดริ้ว #นัดพบแรงงาน #หางาน ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร...สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี-เทค)
ขอเชิญชวน....น้องๆ ที่กำลังจบการศึกษา ม.6 และ ปวช.
ในปีการศึกษา 2563 ที่ต้องการทำงานและศึกษาต่อไปด้วย
(ทำงาน 6 วัน เรียน 1 วัน)​
สามารถมาสัมภาษณ์งาน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ในวันที่ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

พสกนิกรชาวฉะเชิงเทราทุกหมู่เหล่าถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันนี้ (12 ส.ค. 62) เวลา 19.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY

แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร

พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์

เว็บไซต์ “เที่ยวแปดริ้ว”
จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูล ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราในรูปแบบชั้นข้อมูลบนแผนที่ออนไลน์
โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Hits: 1158