วัดชนะสงสารพิทยาธรเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 99 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2365 วัดขนะสงสารพิทธยาธร ชาวบ้านเรียกว่า “วัดสงสาร” ตามประวัิที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่า เดิมบริเวณที่สร้างวัดเป็นที่ของอุบาสิกาสร้อย ซึ่งศรัทธาต่อพระธุดงค์ที่ได้จาริกมาปลักปลดในบริเวณนั้นจึงได้ออกปากถวายที่ดินแก่พระธุดงค์รูปนั้น

แต่พระธุดงค์ จะต้องจาริกไปที่อื่น จึงได้ถวายที่ดินแปลงนี้ กับวัดปากคลอง วัดปากคลองจึงได้ย้ายวัดมาตั้งใหม่ในบริเวณนี้ โดยได้สร้างเสนาสนะ กุฎิ ที่พักสงฆ์ขึ้น โดยเป็นอาคารไม้หลังคาจาก ดูไม่ค่อยแน่นหนา ชาวบ้านผ่านไปมาก็ออกปากบอกว่าวัดนี้น่าสงสาร จึงเรียกกันติดปากว่า “วัดสงสาร” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสทางชลมารคได้เสด็จผ่านมา เจ้าอาวาสลงไปรับเสด็จ พระองค์จึงไดะพระราชทานชื่อใหม่ว่า “วัดชนะสงสารพิทยาธร”
วัดชนะสงสารพิทธยาธร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2369 วัดชนะสงสารพิทยาธรเป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวตำบลคลองนครเนื่องเขต และชุมชนใกล้เคียง ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ใช้ประกอบกิจกรรมต่งๆของชุมชน ปุจจุบันมีพระครูฉันท์พิทักษ์ (ฉลวย) เป็นเจ้าอาวาสวัดชนะสงสารวัดชนะสงสารพิทยาธร มีหน้าที่ในการบริหารและปกครองวัด

เปิดระบบนำทางไปยังสถานที่นี้

Hits: 199

[ratings]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *